logotyp
Login

Aktuálně z naší školy

Všem dětem i dospělým přejeme pohodové prázdniny!!!

Letní kempy pro školáky

V návaznosti na Výzvu MŠMT s názvem „Letní kempy 2021“ spolek AIRFORCE ve spolupráci se ZŠ PRO DĚTI, z.s. vytvořil program letních příměstských táborů, které se konají v areálech školských zařízeních v okolí (Rudná, Chýně, Řeporyje...) Projekt je personálně zajištěn učiteli, lektory a studenty pedagogických oborů. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v těch předmětech, které se v době pandemie nevyučovaly (tělesná výchova, hudební výchova, enviromentální vzdělávání. Kempy jsou pro děti zcela zdarma a zahrnují osmihodinový program s lektory, oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den. Přihlásit se můžete přes rezervační systém na webových stránkách https://zsprodeti.cz/letni-kempy-2021-airforce/

Dobrá zpráva - 8. 6. 2021

Od úterý 8. 6. 2021 nemusejí žáci a zaměstnanci škol dle rozhodnutí vlády ve třídách používat roušky! Ve společných prostorách je tato nutnost dosud zachována.

Fotografování tříd - 14. 6. 2021

V pondělí od cca 9 hod proběhne fotografování tříd ZŠ. Lze objednat také fotografii skupinky žáků, jednotlivce.

Škola v přírodě - 21. 6. 2021

A přece se jede!!! 21. 6. - 25. 6. 2021 do oblíbeného objektu Chata Homole, Ostružno u Jičína.

Dopoledne s budoucími prvňáčky - 9. 6. 2021

Zápis budoucích prvňáčků byl v letošním školním roce opět pouze online. Konečně je trochu lepší situace, a tak zveme naše mladší kamarády na dopoledne strávené ve škole při společné práci a zábavě.

Zvířátkový den - 1. 6. 2021

Zvířátkový den - 1. 6. 20211. 6. mají všechny děti svátek! Abychom si tento den trochu zpříjemnili, vyhlásili jsme "Zvířátkový den". Všichni žáci i paní učitelky přijdou do školy v oblečení, na kterém budou obrázky zvířat. Neznamená to ovšem vzít si masku zvířete. Jednotlivé kusy oblečení se zvířaty sečteme a vyhodnotíme, která třída vyhraje. Čeká ji pak malá sladká odměna!!!

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2021/2022

hromadné přijetíhromadné přijetí

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

V pondělí 3. 5. 2021 mohou nastoupit do mateřské školy všechny zapsané děti. Není u nich podmínkou účasti testování, ani zakrytí úst rouškou. Opět důrazně žádáme, aby přicházely pouze děti zdravé, bez příznaků nákazy a kterým nebyla nařízena karanténa.
Pro žáky základní školy a zaměstnance platí i nadále nastavená opatření, pouze se změnou, že testování probíhá 1x týdně (1. den, kdy žák či zaměstnanec přijde do školy).
Bližší informace rodiče obdrží od třídních učitelek a učitelek MŠ.

Zahájení provozu školy - 12. 4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 v 7:00 zahajujeme provoz naší školy. Prezenční výuky se mohou účastnit všichni žáci ZŠ (netýká se nás rotační způsob výuky) a předškolní děti MŠ. Podmínkou účasti dětí, žáků i zaměstnanců je negativní výsledek Ag testu  provedeného samoodběrem, očkování dvěma dávkami prodělané nejméně před 14 dny, prokazatelné doložení absolvování karantény z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň nesmí přesáhnout doba více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
Všechny důležité informace dostali rodiče prostřednictvím dopisu zaslaného emailem. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ či třídní učitelky.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021 - veškerá předchozí krizová opatření jsou prodloužena.

Informace k otevírání škol

Informace k otevírání školInformace k otevírání škol

Provoz ZŠ a MŠ od 15. 3. 2021

Od 15. 3. 2021 pokračuje v naší ZŠ i MŠ distanční výuka. Bližší informace podávají třídní učitelky a paní učitelky MŠ.
Od 15. 3. 2021 obnovujeme provoz školní kuchyně pro předem přihlášené žáky a děti z MŠ. Obědy budou opět pouze vydávány do vlastních čistých nádob, v době od 10:30 do 11:00 hod.

Zápis do Mateřské školy Chrášťany - 6. 5. 2021

Zápis do MŠ plánujeme na 6. 5. 2021 od 10:00 do 16:00 hod v budově školy v Chrášťanech. Bližší informace budou podány podle aktuální situace.

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

Informace I.Informace I.

Informace II.Informace II.

Oznámení o vydání mimořádného opatření platného od 25.2. 2021

Oznámení 1Oznámení 1

Oznámení 2Oznámení 2

Vyjádření ředitelky školy

Vážení rodiče,

všichni si zajisté uvědomujeme složitost právě prožívaného období. Z naší strany je ze všeho nejdůležitější zajistit zdraví dětí, žáků a zaměstnanců. Řídíme se pokyny z oficiálních zdrojů – tj. pokyny MŠMT, MZČR a KHS – doručených datovou schránkou. Ostatní zdroje (tisk, facebook, Tv) nejsou pro naše rozhodování relevantní.

Žádáme vás o zvýšenou spolupráci a děkujeme za podporu.

Není frází fakt, že jenom společně vše zvládneme!

                                                                                               Jana Báčová

Opatření MZ proti šíření nákazy - 10. 9. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nákazy koronaviru v celé ČR jsme nuceni v souladu s vyhlášením MZ zavést následující opatření:
Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy, s výjimkou tříd, sportovní haly a jídelny během konzumace oběda. Tato povinnost neplatí pro děti a učitelky MŠ.
Prosíme rodiče o vybavení dětí potřebnými ochrannými prostředky.

Zahájení školního roku 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nelze nový školní rok zahájit tradičním setkáním v tělocvičně. Krátké společné přivítání proběhne v 7:45 hod před školou. Žáci 2.-5. třídy odejdou postupně do svých tříd, pouze prvňáčci půjdou společně s rodiči. První školní den bude končit v 8:45 hod. Rodiče prvňáčků poté budou mít krátkou třídní schůzku.
Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům, aby nadcházející školní rok proběhl v pohodě a ve zdraví!

Tablo žáků 5. ročníku

TabloTablo

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Den Země - soutěžní obrázky si můžete prohlédnout ve fotoalbu

Výtvarná soutěž v rámci projektu Den ZeměVýtvarná soutěž v rámci projektu Den Země

Informace k soutěžiInformace k soutěži

Další opatření ředitelky školy - 7.3.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronaviru COVID - 19 nařizuji po projednání se zřizovatelem další opatření:
- od 9. 3. 2020 do odvolání se ruší všechny plánované akce školy v době školní výuky i mimoškolní doby
  ( t.j. návštěva ergoterapeuta, Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, plavecký výcvik žáků ZŠ v Berouně a další)
- prostory ZŠ i MŠ byly vydezinfikovány a nadále bude dezinfikace prováděna ve zvýšené míře
- do ZŠ a MŠ budou vpuštěny pouze děti a osoby nevykazující žádné známky onemocnění a ti, kteří splňují podmínky veřejného     nařízení vlády platného od půlnoci 7.3.2020 
Věříme, že chápete složitost situace a děkujeme za spolupráci!

Mgr. Jana Báčová - 777 253 557

Pro konzultaci také můžete využít informační telefonické linky:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 771 137 070
Pražská hygienická stanice: 773 782 856, 773 782 850


Nástěnka

Školní družina

Ranní školní družina je od 7:00 hod ve třídě u paní učitelky Báčové.
Odpolední družina funguje do 16:00 hod.

Kontakt

Rychlý kontakt

obrázek
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
U Školy 41
Chrášťany
PSČ 252 19

MŠ Skřítci a školní kuchyně: +420 733 683 199
MŠ Berušky: +420 603 395 927
ZŠ: +420 733 683 767
ŠD: +420 736 447 427

reditelka@skola-chrastany.cz
Rodinná škola - ZŠ a MŠ Chrášťany

Created by © 2014-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy