logotyp
Login

Aktuálně z naší školy

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2022/2023

RozhodnutíRozhodnutí

Velikonoční tvoření - 11. 4. 2022

Informace k zápisu do ZŠ 2022/2023

Informace k zápisu do ZŠ 2022/2023Informace k zápisu do ZŠ 2022/2023

Sdělení ředitelky školy - 14. 3. 2022

S účinností od 14. 3. 2022 platí dle informací z MŠMT zrušení povinnosti nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti a žáky, tak pro zaměstnance a třetí osoby nacházející se ve škole.
V zájmu zachování zdraví prosíme, aby do školy vstupovaly pouze osoby bez příznaků nákazy.

Poděkování - 9. 3. 2022

Milí rodiče a přátelé naší školy,
rádi bychom vám všem touto cestou chtěli srdečně poděkovat za zaměstnance ZŠ a MŠ a Asociaci Samaritánů ČR za  poskytnutou hmotnou pomoc válkou zasažené Ukrajině. Sbírka, která proběhla na naší škole od 1. 3. do 4. 3. 2022, byla důkazem toho, že spojené síly a srdce na pravém místě dokáže účinně pomáhat! Pomoc od nás a vás byla již předána konkrétním uprchlíkům v Čechách a více než polovina vybraných věcí putovala přímo do ukrajinského města Lvov.
Věříme, že každá "kapka v moři" se počítá!
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Chrášťany
Fotografie z převozu sbírky si lze prohlédnout ve fotogalerii.

Plavecký výcvik - od 23. 2. 2022

Výuka plavání proběhne v letošním školním roce pro žáky 2., 3. a 4. ročníku. Opět budeme jezdit nasmlouvaným autobusem do plaveckého bazénu v Berouně. Termíny: 23.2., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5.2022. Plavecký výcvik nahrazuje výuku tělesné výchovy.

Ohlédnutí - 31. 12. 2021

Ke konci roku 2021 jsme si ve škole užili velmi vydařenou akci - zdobení perníčků s panem kuchařem - pro jednotlivé třídy. 5. ročník absolvoval dvouhodinový program s paní psycholožkou.
Oddělení Skřítků z naší MŠ předvedlo rodičům, stojícím za okny, vystoupení, ve kterém děti ukázaly, co vše se již ve školce s paní učitelkami naučily.
Díky vám - rodičům a přátelům - byl velmi úspěšný e-shop se školními výrobky.
Radost všem snad udělala nacvičená a rodičům přeposlaná vystoupení jednotlivých tříd.
Adventní čas jsme naplnili mnoha krásnými zážitky!

Přání... 30. 11. 2021

Milí rodiče a ostatní přátelé naší školy,
je doba adventu, příprav a těšení se na příchod vánočních svátků. Tradičně jsme v tomto období ve škole připravovali a organizovali mnoho akcí nejen pro děti a žáky, ale také pro rodiče, prarodiče a ostatní, kteří si chtěli adventní čas užít v příjemné atmosféře a s milými lidmi kolem sebe. Kdo se účastnil například společného vyrábění adventních věnců, pondělního zpívání a povídání na schodech a později v tělocvičně, vánočních setkání, dílniček, jarmarků atd, jistě ví, že tyto akce bez nadsázky "zahřály u srdce". V současné době si ale toto z pochopitelných důvodů nemůžeme dovolit. Snažíme se aspoň zpříjemnit předvánoční čas samotným dětem a žákům, protože o ně jde prvořadě.
A nyní ta přání:
* Prožijte pohodově adventní čas se svými blízkými!
* Hodně sil při zvládání případných nepříjemností.
* Ať nám všem vydrží víra a naděje, že pěkné věci a zážitky lze prožívat i v nepříjemné době, která navíc určitě není nekonečná!!!!
Jana Báčová

Zahájení školního roku 2021/2022 - 1. 9. 2021

Školní rok zahájíme v 8:00 hod společným přivítáním před školou. Do tříd odejdou žáci pouze na jednu vyučovací hodinu.
Prvňáčci půjdou do třídy v doprovodu rodičů. Proběhne také informační schůzka pro rodiče prvňáčků.
Od 2. 9. 2021 mohou žáci po přihlášení docházet na obědy a do školní družiny. Rozvrh vyučování sdělí žákům třídní učitelky.

Zvířátkový den - 1. 6. 2021

Zvířátkový den - 1. 6. 20211. 6. mají všechny děti svátek! Abychom si tento den trochu zpříjemnili, vyhlásili jsme "Zvířátkový den". Všichni žáci i paní učitelky přijdou do školy v oblečení, na kterém budou obrázky zvířat. Neznamená to ovšem vzít si masku zvířete. Jednotlivé kusy oblečení se zvířaty sečteme a vyhodnotíme, která třída vyhraje. Čeká ji pak malá sladká odměna!!!

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2021/2022

hromadné přijetíhromadné přijetí

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

V pondělí 3. 5. 2021 mohou nastoupit do mateřské školy všechny zapsané děti. Není u nich podmínkou účasti testování, ani zakrytí úst rouškou. Opět důrazně žádáme, aby přicházely pouze děti zdravé, bez příznaků nákazy a kterým nebyla nařízena karanténa.
Pro žáky základní školy a zaměstnance platí i nadále nastavená opatření, pouze se změnou, že testování probíhá 1x týdně (1. den, kdy žák či zaměstnanec přijde do školy).
Bližší informace rodiče obdrží od třídních učitelek a učitelek MŠ.

Zahájení provozu školy - 12. 4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 v 7:00 zahajujeme provoz naší školy. Prezenční výuky se mohou účastnit všichni žáci ZŠ (netýká se nás rotační způsob výuky) a předškolní děti MŠ. Podmínkou účasti dětí, žáků i zaměstnanců je negativní výsledek Ag testu  provedeného samoodběrem, očkování dvěma dávkami prodělané nejméně před 14 dny, prokazatelné doložení absolvování karantény z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň nesmí přesáhnout doba více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
Všechny důležité informace dostali rodiče prostřednictvím dopisu zaslaného emailem. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ či třídní učitelky.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021 - veškerá předchozí krizová opatření jsou prodloužena.

Informace k otevírání škol

Informace k otevírání školInformace k otevírání škol

Provoz ZŠ a MŠ od 15. 3. 2021

Od 15. 3. 2021 pokračuje v naší ZŠ i MŠ distanční výuka. Bližší informace podávají třídní učitelky a paní učitelky MŠ.
Od 15. 3. 2021 obnovujeme provoz školní kuchyně pro předem přihlášené žáky a děti z MŠ. Obědy budou opět pouze vydávány do vlastních čistých nádob, v době od 10:30 do 11:00 hod.

Zápis do Mateřské školy Chrášťany - 6. 5. 2021

Zápis do MŠ plánujeme na 6. 5. 2021 od 10:00 do 16:00 hod v budově školy v Chrášťanech. Bližší informace budou podány podle aktuální situace.

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

Informace I.Informace I.

Informace II.Informace II.

Oznámení o vydání mimořádného opatření platného od 25.2. 2021

Oznámení 1Oznámení 1

Oznámení 2Oznámení 2

Vyjádření ředitelky školy

Vážení rodiče,

všichni si zajisté uvědomujeme složitost právě prožívaného období. Z naší strany je ze všeho nejdůležitější zajistit zdraví dětí, žáků a zaměstnanců. Řídíme se pokyny z oficiálních zdrojů – tj. pokyny MŠMT, MZČR a KHS – doručených datovou schránkou. Ostatní zdroje (tisk, facebook, Tv) nejsou pro naše rozhodování relevantní.

Žádáme vás o zvýšenou spolupráci a děkujeme za podporu.

Není frází fakt, že jenom společně vše zvládneme!

                                                                                               Jana Báčová

Opatření MZ proti šíření nákazy - 10. 9. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nákazy koronaviru v celé ČR jsme nuceni v souladu s vyhlášením MZ zavést následující opatření:
Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy, s výjimkou tříd, sportovní haly a jídelny během konzumace oběda. Tato povinnost neplatí pro děti a učitelky MŠ.
Prosíme rodiče o vybavení dětí potřebnými ochrannými prostředky.

Zahájení školního roku 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nelze nový školní rok zahájit tradičním setkáním v tělocvičně. Krátké společné přivítání proběhne v 7:45 hod před školou. Žáci 2.-5. třídy odejdou postupně do svých tříd, pouze prvňáčci půjdou společně s rodiči. První školní den bude končit v 8:45 hod. Rodiče prvňáčků poté budou mít krátkou třídní schůzku.
Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům, aby nadcházející školní rok proběhl v pohodě a ve zdraví!

Tablo žáků 5. ročníku

TabloTablo

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Den Země - soutěžní obrázky si můžete prohlédnout ve fotoalbu

Výtvarná soutěž v rámci projektu Den ZeměVýtvarná soutěž v rámci projektu Den Země

Informace k soutěžiInformace k soutěži

Další opatření ředitelky školy - 7.3.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronaviru COVID - 19 nařizuji po projednání se zřizovatelem další opatření:
- od 9. 3. 2020 do odvolání se ruší všechny plánované akce školy v době školní výuky i mimoškolní doby
  ( t.j. návštěva ergoterapeuta, Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, plavecký výcvik žáků ZŠ v Berouně a další)
- prostory ZŠ i MŠ byly vydezinfikovány a nadále bude dezinfikace prováděna ve zvýšené míře
- do ZŠ a MŠ budou vpuštěny pouze děti a osoby nevykazující žádné známky onemocnění a ti, kteří splňují podmínky veřejného     nařízení vlády platného od půlnoci 7.3.2020 
Věříme, že chápete složitost situace a děkujeme za spolupráci!

Mgr. Jana Báčová - 777 253 557

Pro konzultaci také můžete využít informační telefonické linky:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 771 137 070
Pražská hygienická stanice: 773 782 856, 773 782 850


Nástěnka

Školní družina

Ranní školní družina je od 7:00 hod ve třídě u paní učitelky Báčové.
Odpolední družina funguje do 16:00 hod.

Kontakt

Rychlý kontakt

obrázek
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
U Školy 41
Chrášťany
PSČ 252 19

MŠ Skřítci a školní kuchyně: +420 733 683 199
MŠ Berušky: +420 603 395 927
ZŠ: +420 733 683 767
ŠD: +420 736 447 427

reditelka@skola-chrastany.cz
Rodinná škola - ZŠ a MŠ Chrášťany

Created by © 2014-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy